Sakramenty

CHRZEST DZIECI

Udzielenie sakramentu chrztu świętego w naszej parafii związane jest z uprzednim przygotowaniem rodziców, gdyż to na podstawie wiary rodziców udziela się Chrztu ich dziecku.
Najpierw należy złożyć stosowny formularz w kancelarii parafialnej BAPTISM CONTACT FORM.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby tylko wierzące i praktykujące po Sakramencie Bierzmowania (minimum 16 lat życia), osoby wolne lub żyjące w związku Sakramentalnym. Muszą to być osoby, które swoim przykładem życia, świadectwem moralności, aktywnym uczestnictwem w życiu Kościoła są w stanie zagwarantować, że dziecko będzie wzrastać w wierze.

Ofiara, którą rodzice składają z okazji Chrztu św. swojego dziecka jest dobrowolna i jest wyrazem troski  i odpowiedzialności za Kościół.

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie ma utwierdzić w nas to, co zaczęło się podczas chrztu. Wypływająca z przyjęcia tego sakramentu łaska, ma być dla nas źródłem duchowej siły, abyśmy byli zdolni do wyznawania swojej wiary i wprowadzali ją w codzienne życie.
Zasadniczym szafarzem bierzmowania jest biskup, a materią jest namaszczenie krzyżmem, czyli mieszanką oleju z oliwek i balsamu, poświęconą przez biskupa w specjalnym obrzędzie odbywającym się w Wielki Czwartek.
Skutkiem sakramentu bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego jak w dniu Pięćdziesiątnicy. Wylanie Ducha Świętego wyciska w duszy chrześcijanina niezatarte znamię. Przyjęcie sakramentu Bierzmowania czyni nas jeszcze bardziej dziećmi Bożymi, jeszcze ściślej jednoczy nas z Chrystusem i z Jego Kościołem. Dzięki łasce Ducha Świętego możemy stawać się gorliwymi świadkami naszej wiary.

Każdy bierzmowany musi pamiętać, że jest zobowiązany – jako prawdziwy świadek Chrystusa – do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do jej bronienia.

Przygotowanie do bierzmowania dla młodzieży ma formę spotkań grupowych (wyłącznie w języku angielskim), które rozpoczynają się w maju, a kończą się przyjęciem sakramentu bierzmowania w październiku (z przerwą wakacyjną).

Przygotowanie do bierzmowania dla dorosłych odbywa się w ramach grupy RCIA (we wtorki od 19.30-21.00) bądź w wyjątkowych okolicznościach w sposób indywidualny, a przyjęcie sakramentu uzależnione jest od okoliczności zewnętrznych. Zgłoszenia prosimy kierować do któregoś z księży bądź diakonów.

PIERWSZA SPOWIEDŹ I KOMUNIA ŚWIĘTA

Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej ma formę spotkań grupowych i kończy się przyjęciem sakramentów. Zgłoszenia dziecka do przyjęcia sakramentów pierwszej spowiedzi i Komunii świętej dokonuję się w przez dostarczenie do kancelarii parafialnej FIRST HOLY COMMUNION APPLICATION FORM, które można otrzymać wyłącznie na specjalnym spotkaniu dla rodziców w okolicach lipca (szukać w ogłoszeniach parafialnych i w parafialnej gazetce).

 

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakrament Namaszczenia, błędnie nazywany Ostatnim Namaszczeniem, jest sakramentem skierowanym ku chorym i cierpiącym, by wlać w ich serca nową nadzieję i wzmocnić zarówno ducha jak i ciało mocą Bożą. Umierającym udziela się owego sakramentu w specjalnym obrzedzie Wiatyku, czyli Komunii św na drogę przejścia do życia wiecznego.
W naszej parafii sakrament ten udzielany jest na wezwanie, szczególnie w sprawach nagłych o każdej porze. Kapłana z posługą sakramentalną należy wezwać bez zwłoki w przypadach zagrożenia życia i do umierających katolików. Sakramentu powinno udzielić się również w przypadku chięzkiej choroby, pogorszenia stanu chorego lub w wieku podeszłym, nie więcej niż raz do roku.

Zgłoszenia do regularnych odwiedzin chorych z Komunią św i posługą sakramentalną można dokonać w kancelarii parafialnej lub u któregoś z księży bądź diakonów.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Formalności związane z przygotowaniem do ślubu należy dokonać w parafii, do której przynajmniej jedna strona nalkeży na zasadzie zamieszkania stałego (nawet jeśli tymczasowo nie przebywa się na terenie parafii) bądź tymczasowego (min. 3 miesiące z zamiarem pozostania na dłużej).
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej sześć (6) miesięcy przed planowaną datą ślubu, aby sporządzić protokół i zarezerwować datę oraz godzinę ślubu.

Narzeczeni nie zamieszkujący na terenie parafii muszą dokonać formalności w parafii zamieszkania bądź przedstawić pisemną zgodę ks. proboszcza ich aktualnej parafii zamieszkania na przeprowadzenie protokołu przedmałżeńskiego (Prenuptual Enquiry Form) i pozwolenie na udzielenie Sakramentu Małżeństwa.

DOKUMENTY WYMAGANE (oryginały):
– świadectwo Chrztu Świętego z adnotacją o Bierzmowaniu (dokument nie może być starszy niż sześć (6) miesięcy od daty wystawienia);
– w przypadku wdowy lub wdowca dokument potwierdzający poprzednie małżeństwo oraz akt zgonu małżonka;
– potwierdzenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej;
– tzw. letter of freedom, czyli dokument stwierdzający o braku adnotacji o zawarciu skaramentu małżeństwa w każdej z parafii w UK, na której terenia nupturienci zamieszkiwali w przeszłości, bądź w postaci przysięgi pisemnej rodziców o wolności do zawarcia Skaramentu Małżeństwa.
– w przypadku już zawartego związku cywilnego “Certificate of Marriage” (świadectwo małżeństwa), a w przypadku kilku poprzednich związków cywilnych świadectwo obecnego związku i wszystkich poprzednich wraz z decyzjami sądu o ich rozwiązaniu;
Wszystkie wymagane dokumenty muszą być skompletowane w biurze parafialnym najpóźniej na miesiąc przed datą ślubu!

SPOWIEDŹ PRZEDŚLUBNA
Narzeczeni przed zawarciem sakramentu muszą odbyć spowiedź, zaznaczając przy niej spowiednikowi, że jest to spowiedź przedślubna.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W JĘZYKU POLSKIM to jednodniowa sobotnia katecheza dla narzeczonych. Spotkania odbywają się w dwóch miejscach: w Ashford i w Walderslade.
Nie prowadzimy indywidualnych katechez przedmałżeńskich. Więcej informacji w FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM (download).